Saker kreativa människor gör

 
Den 3 mars publicerades en intressant artikel på huffingtonpost.com. Artikeln finns i sin helhet här. Artikeln handlar om kreativitet och utgår från forskning som gjorts på området och där man har kommit fram till 18 saker som högkreativa människor gör som andra inte gör. För mig som är kreativ är det svårt att förstå att man inte är kreativ. Jag känner nog väldigt få människor som är icke-kreativa. Eller så är det för att kreativitet är "inne" och något som alla vill vara och som alla arbetsgivare efterfrågar, vilket skapar något som kanske liknar kreativitet hos alla. Jag vet inte. Hur som helst. Jag tänkte försöka översätta och återge de 18 sakerna som högkreativa människor gör. Om ni undrar ifall jag känner igen mig i dessa punkter så kan jag meddela att första gången jag läste artikeln kändes det som om någon hade tagit sig in i min hjärna.
 
Inledningvis finns en sammanfattning som kan översättas ungefär så här: Enligt neurovetenskapen är kreativiteten mer komplicerad än man tidigare uppfattat och kan inte delas upp i tanken om höger- och vänsterorienterad hjärna (höger=rationell och analytisk, vänster=kreativ och känslomässig). Kreativt tänkande innebär att en rad kognitiva processer, nervbanor och känslor är inblandade och bilden för hur kreativiteten fungerar är ännu inte helt klar. Psykologiskt sätt är det svårt att sätta fingret på kreativa personlighetstyper för att de är komplexa, paradoxala och tenderar att undvika vanor och rutiner.
Forskning pekar på att kreativitet innebär möten mellan en mängd egenskaper, beteenden och sociala influenser i en och samma person. Psykologen Scott Barry Kaufman menar att det till och med kan vara svårt för den kreativa att känna sig själv pga komplexiteten.
"...Imaginative people have messier minds." (Fantasifulla människor har stökigare sinne.)
 
 
De kursvia raderna är min reflektion.
 
1 De dagdrömmer
Dagdrömmeri kan hjälpa den kreativa processen och många vet av erfarenhet att de bästa idéerna är tagna som ur det blå när våra sinnen är "någon annanstans". En undersökning från 2012 visar att dagdrömmandet pågår under ett engagerat hjärntillstånd. Det kan leda till plötsliga insikter då dagdrömmandet relaterar till förmågan att minnas information som hjärnan mer eller mindre passivt har tagit in. Dagdrömmeri är förknippat med samma hjärnprocesser som kreativitet och fantasi.
     Jösses ja! Jag dagdrömmer en masse. Och nästan hela tiden svävar tankarna iväg. I morse fantiserade jag om att jag var i Paris och jag höll en lång och rolig konversation med en bagare på franska. Med mig hade jag så klart fantastiskt sällskap, en person jag tycker mycket om.
 
2 De observerar allt
Kreativa ser möjligheter överallt och tar hela tiden in information som sedan kan bli bränsle för kreativa uttryck.
     Det är inte underligt att jag har svårt att sova ibland. Min hjärna tar ständigt in intryck som måste bearbetas. Natten verkar vara ett bra tillfälle...
 
3 De arbetar den tid som passar individuellt
Många stora artister uppger att de är som mest produktiva, kreativa, fokuserade under en viss tid på dygnet. Det kan vara tidiga morgnar eller sena nätter. Högkreativa personer är medvetna om denna inbyggda kreativa klocka och anpassar ofta sin arbetsstruktur efter det.
     Jag är anställd och arbetar "vanliga" tider, men om min kreativitet hade fått bestämma skulle arbetstiden förmodligen vara mellan 20 och 02 på kvällen och natten. Då är jag som mest kreativ.
 
 
4 De avsätter tid för ensamhet
Artister och kreatörer ses ofta som en stereotyp för ensamvargar. Ensamhet kan vara nyckeln för att nå bäst arbetsresultat. Scott Barry Kaufman kopplar samman den valda ensamheten med dagdrömmeri - att en måste ha egentid för att kunna låta tankarna vandra fritt.
"Du måste komma i kontakt med din inre monolog för att kunna uttrycka den. Det är svårt att hitta sin inre kreativa röst om du inte kommer i kontakt med dig själv och reflekterar över vem du är."
     Jag älskar att vara ensam och har behov att vara det. Mina storasystrar tyckte jag var konstig när jag som barn stängde in mig på mitt rum för att få vara ifred med mina tankar.
 
5 De vänder negativt till positivt
Många av de mest ikoniska sångerna har skrivits ur stor smärta och sorg. Kreativa människor kan använda svårigheter som katalysator till något bra. Svårigheter och motgångar får dem att vilja se på saker ur ett nytt perspektiv, att vända motgången till något positivt.
Scott Barry Kaufman: "Den bild personen hade om världen eller en viss plats krossas, vilket får dem att ta sig ut i periferin för att se saker med ett nytt ljus och det är väldigt uppmuntrande för kreativieten."
     Min bästa målning, som också blev starten för mitt egna uttryck, kom till efter att jag hade drabbats av en stor sorg.
 
6 De söker nya erfarenheter
Kreativa människor älskar att utsätta sig för nya erfarenheter, känslor och sinnestillstånd. Den öppenheten är viktig för den kreativa produktionen.
Scott Barry Kaufman: "Öppenheten för erfarenheter är genomgående centralinstrumentet för den kreativa prestationen. Det öppna sinnet innehåller flera aspekter som alla är relaterade till varandra; intellektuell nyfikenhet, spänningssökande, öppenhet för känslor, öppenhet för fantasi. Tillsammans utgör de en enhet för kognitiv och beteendemässig utforskning av världen. Den yttre så väl som den inre."
     Det här är så mycket jag. Just det här att utsätta sig för nya saker. Det kan vara skrämmande, men samtidigt kickar det igång massa positiva saker i mig. 
 
 
7 De misslyckar sig fram
Framgångsrika kreatörer lär sig att inte ta misslyckanden personligt. I en kreativ process är misslyckandet mer eller mindre ett måste för att utvecklas. Steven Kotler har skrivit en artikel om det kreativeta geniet Einsteins: "Kreativa misslyckas och de riktigt bra misslyckas ofta."
     Över lag är jag nog bra på att inte ta saker personligt när det gäller arbeten jag gör. Jag kan ställa mig saklig till kritik. Jag tror knappt jag ser misslyckanden som misslyckanden utan som något som driver mig framåt. En chans att börja om och göra bättre.
 
8 De ställer de stora frågorna
Kreativa människor är omättligt nyfikna. De lever livet undersökande och upprätthåller nyfikenheten genom hela livet. De ser på omvärlden och vill veta hur och varför saker är som de är.
     Nyfiken är ju i princip mitt andra ord efter kreativ när jag ska beskriva mig själv. Må jag aldrig förlora upptäckarlusten!
 
9 De är människoobservatörer
Högkreativa människor är observanta av naturen. De älskar att iaktta andra människor och kan generera några av sina bästa idéer ur detta beteende.
     Att sitta ensam på centralstationen eller ett fik och studera människor, sociala mönster. Det är fascinerande och tyvärr något jag gör för sällan. Det går dock lika bra att observera på jobbet eller på vagnen eller vilket sällskap en än befinner sig i.
 
10 De tar risker
I det kreativa arbetet ingår risktagande och många kreativa typer blomstrar när de tar risker i sitt liv.
     Kreativa typer blomstrar när de tar risker i sitt liv. Ja, det är väl där jag har befunnit mig den senaste tiden.
 
 
11 De ser hela livet som en möjlighet att uttrycka sig
Nietzsche trodde att ens liv och världen skulle ses som ett konstverk. Kreativa typer är mer benägna än andra att se världen på detta sätt.
Scott Barry Kaufman: "Kreativativitet är inget annat än ett individuellt uttryck för dina behov och önskemål och ditt unikum."
     Jag uttrycker mig i ord, musik, måleri, foto, bakning, matlagning, konversationer...här är jag!!
 
12 De följer sin passion
Kreativa människor tenderar att motivera sig själva. Det vill säga att de handlar utifrån en inre önskan snarare än en önskan som ger extern belöning eller erkännande. Forskning visar att bara tanken på dessa inneboende skäl i sig ökar kreativiteten och viljan att genomföra en viss aktivitet.
     Jag skulle säga att det är både ock. Både den inre drivkraften och den yttre bekräftelsen, men det är sant. Jag målar främst för mitt eget välbehag och behov.
 
13 De har utifrån-perspektiv
Scott Barry Kaufman hävdar att ett syfte med att dagdrömma är att hjälpa oss att komma ur våra egna begränsade perspektiv och utforska andra sätt att tänka, vilket kan vara en viktig tillgång för den kreativa processen. Med hjälp av fantasin kan man föreställa sig sin egen framtid, men även vad andra tänker - alltså att sätta sig in i någon annas perspektiv.
     Jag kan bli trött på mig själv för att jag i mitt huvud alltid försöker tänka ut vad en annan människa tänker och känner. I samtal med andra kan det vara bra då som en form av empati, men inte när jag gör det för mig själv. Vem kan läsa andras tankar?
 
 
14 De tappar uppfattning om tid
Att vara inne i ett flow är ett mentalt tillstånd då en person överskrider sin medvetna tanke och når en förhöjd koncentration, men också ett lugn. I detta tillstånd är en praktiskt taget immun mot andra interna och externa påtryckningar så som tid. För att få flow måste man känna engagemang för sin uppgift.
     Haha! Jag tappar tiden och glömmer att äta. Jag blir väldigt mycket som Alfons "Ska bara...".
 
15 De omger sig med skönhet
Kreativa tenderar att ha god smak och som ett resultat av det tycker de om att omge sig med skönhet.
     Jag vill inte förhäva mig och säga att jag har bra smak (jo), men jag tycker att mina möbler och prylar är vackra. Det är därför jag köpt den.
 
16 De kopplar ihop saker
Om det finns en sak som skiljer mycket kreativa människor från andra är det förmågan att se möjligheter där andra inte gör det, förmågan att koppla samman olika saker som andra inte ser har ett samband.
Steve Jobs: " Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn't really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That's because they were able to connect experiences they've had an synthesize new things."
     Ordet intuition nämns inte här, men jag tänker att det till viss del handlar om det. För mig är inte intuition något magiskt sinne utan förmågan att lägga ihop olika information till en hel bild som ger svar på frågor. Och ja, jag ser möjligheter i det mesta.
 
17 De bryter mönster
Kreatörer gillar att bryta mönster, uppleva nya saker och undviker allt som gör livet enformigt eller vardagligt. Enligt Scott Barry Kaufman har kreativa mer mångfald av erfarenheter.
     Om allt rullar på i samma spår för länge får jag panik. Minns en vår när jag var på Värnamo Nyheter. Allt hade gått på rutin ganska länge på jobbet och jag bara väntade på något som skulle förändra sig. Inget hände. Förutom att jag blev sjuk och låg hemma med feber. Då fick jag ett ryck och möblerade om hela min lägenhet. Fortfarande med feber... Den förändringen funkade och efter det kände jag mig lugn igen.
 
 
18 De avsätter tid för mindfulness
Kreativa typer förstår värdet av ett tydligt och fokuserat sinne, eftersom deras arbete är beroende av det. Forskning visar att mindfulness kan öka hjärnkapaciteten och främja kreativt tänkande.
     Jag gillar inte ordet mindfulness. Känns lite humbug så där, men jag greppar innebörden. Nuet. Jag är nog aldrig så mycket i nuet som när jag målar eller utöver någon annan kreativ aktivitet. Det är nästan som heligt.
 
Ja! Detta var ett riktigt mastodontinlägg och det kanske inte är alla som läser hela vägen hit. Dessa punkter var inget nytt för mig. Jag känner mig själv väl, men det är skönt att ibland få vetenskaplig bekräftelse på hur en fungerar som kreativ person. Kände du också igen dig?
 
OBS! Bilderna har inget högre syfte än att ge ögat annat än text att vila på.
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0